Isnin, 29 Januari 2018

MAKLUMAN AWAL:  ANUGERAH KECEMERLANGAN JALINAN (AKJ) SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN DENGAN UNIVERSTI AWAM (SKK-UA) 2018

Perhatian kepada semua SKK:

Pada tahun ini, AKJ SKK-UA 2018 kembali lagi.  Sehubungan dengan itu, semua SKK hendaklah menyediakan laporan lengkap aktivti jalinan SKK-UA yang telah dijalankan bermula pada bulan 1 Julai 2016 hingga 31 Jun 2017.  Pastikan aktiviti yang dilaksanakan bersama dengan UA ialah aktiviti yang berimpak tinggi dan berterusan sekurang-kurangnya 2 tahun.  Surat rasmi akan menyusul sebaik sahaja budget diluluskan. 
BAHAN RUJUKAN BENGKEL KERTAS KAJIAN TINDAKAN SKK-UA 2018 26 FEB HINGGA 2 MAC 2018 DI UKM

PERHATIAN SEMUA SKK Sila rujuk link di bawah untuk format Kertas Kajian Tindakan https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1S8a06QtfiX...