Catatan

Tunjukkan catatan dari Januari, 2018
PERHATIAN PENYELARAS SKK: MAKLUMAN AWAL Satu bengkel Kajian Tindakan akan dilaksanakan pada 26 Februari hingga 2 Mac 2018 di Fakulti Pendidikan, UKM, Bangi.  Bengkel sehari ini akan dilaksanakan mengikut negeri kerana tempat terhad.  Satu sesi hanya melibatkan 85 buah sekolah.  Kehadiran adalah wajib kepada semua SKK.  Setiap SKK hendaklah menghantar salah seorang Penyelaras Kebitaraan untuk mengikuti bengkel ini. SBA akan menghantar surat rasmi pada minggu kedua bulan Februari.  Semua penyelaras diminta mengosongkan tarikh tersebut untuk menghadiri bengkel ini.
MAKLUMAN AWAL:  ANUGERAH KECEMERLANGAN JALINAN (AKJ) SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN DENGAN UNIVERSTI AWAM (SKK-UA) 2018Perhatian kepada semua SKK:

Pada tahun ini, AKJ SKK-UA 2018 kembali lagi.  Sehubungan dengan itu, semua SKK hendaklah menyediakan laporan lengkap aktivti jalinan SKK-UA yang telah dijalankan bermula pada bulan 1 Julai 2016 hingga 31 Jun 2017.  Pastikan aktiviti yang dilaksanakan bersama dengan UA ialah aktiviti yang berimpak tinggi dan berterusan sekurang-kurangnya 2 tahun.  Surat rasmi akan menyusul sebaik sahaja budget diluluskan.