Rabu, 2 Mei 2018

BAHAN RUJUKAN BENGKEL KERTAS KAJIAN TINDAKAN SKK-UA 2018 26 FEB HINGGA 2 MAC 2018 DI UKM

PERHATIAN SEMUA SKKSila rujuk link di bawah untuk format Kertas Kajian Tindakan
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1S8a06QtfiX8xeG2UJGMQkZh7rRiEgB-t

TEMPLATE PELAPORAN 2018 SEKTOR KEBITARAAN AKADEMIK

PERHATIAN KEPADA SEMUA SKK

SKK dikehendaki menggunakan Format Pelaporan ini sahaja untuk tahun 2018 bagi Sektor Pengurusan Kebitaraan Akademik.

Sehubungan itu, semua format pelaporan Kebitaraan Akademik (AK1, AK2, AK3, AK4, JJ1, JJ2, JJ3,JJ4,JJ5,JJ6,JJ7) yang dahulu adalah terbatal.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B8SHpR9FcPl9SkxwUTNyaDROY1U

Khamis, 19 April 2018

Ucapan Tahniah Pelantikan Pengarah Baharu BPSBPSK


TAHNIAH
ENCIK AIDIE BIN JANTAN
PENGARAH
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH
DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BERKUATKUASA PADA 15 MAC 2018

SURVEY PENGANJURAN PERINGKAT KEBANGSAAN

AT-10-TION

Semua SKK diwajibkan mengisi dan menghantar maklumat yang berkenaan. Sila isi secara atas talian melalui laman sesawang yang berikut.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJ3EqulxiTPxahZCs7ZOO_2X3u424ZD_Ln-PekmdrbvNzTw/viewform

INSTRUMEN KPI SKK

PERHATIAN KEPADA SEMUA SKK

Semua SKK dikehendaki mengisi templete ini.  Setelah lengkap diisi, sila e-mel ke
2018koleksiposterskk@gmail.com

Data penyertaan, pencapaian dan penganjuran hendaklah menggunakan Data 2017.  

Manakala bagi Laporan Kewangan, sila gunakan Keputusan Laporan Audit 2016.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B8SHpR9FcPl9SkxwUTNyaDROY1U

BORANG PENDAFTARAN PROGRAM JALINAN SKK-UA UNTUK ANUGERAH KECEMERLANGAN JALINAN (AKJ) SKK-UA 2018

Semua SKK dikehendaki mengisi borang di atas talian melalui: 


SKK boleh menghantar seberapa banyak permohonan mengikut kategori yang ingin disertai. Setiap kategori mesti mengisi borang permohonan yang berlainan.

Laporan Program Jalinan SKK-UA membawa markah sebanyak 40% daripada Markah Keseluruhan AKJ SKK-UA 2018.

BAHAN RUJUKAN BENGKEL KERTAS KAJIAN TINDAKAN SKK-UA 2018 26 FEB HINGGA 2 MAC 2018 DI UKM

PERHATIAN SEMUA SKK Sila rujuk link di bawah untuk format Kertas Kajian Tindakan https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1S8a06QtfiX...