Catatan

Tunjukkan catatan dari April, 2016

ANUGERAH KECEMERLANGAN JALINAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN DENGAN UNIVERSITI AWAM (AKJ SKK-UA) 2016

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
Dengan segala hormatnya, merujuk perkara di atas.
2. Sukacita dimaklumkan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik (BPPA), Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Tinggi akan melaksanakan AKJ SKK-UApada 11 Oktober 2016. Tujuan pelaksanaan AKJ SKK-UA adalah untuk memberi pengiktirafan kepada SKK dan UA atas kecemerlangan pelaksanaan program jalinan SKK-UA. 
3. Sehubungan dengan itu, SKK-UA dimohonmemuat turun Panduan Standard Kriteria Penilaian AKJ SKK-UA 2016 dan Borang Pencalonan AKJ SKK-UA 2016melalui blog ini untuk maklumat lanjut.
4. Borang pencalonan AKJ SKK-UA 2016 hendaklah dihantar secara hardcopy dan softcopy berserta dokumen sokongan(laporan) sebagai bukti pelaksanaan program kepada Urus Setia sebelum atau pada 31 Julai 2016. 
5. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, pihak tuan boleh menghu…

PERINGATAN DAN TINDAKAN SEGERA: PENGISIAN ANNEX SBT 2.0 DI DALAM PORTAL NKRA DAN PROSEDUR PROGRAM JARINGAN DAN JALINAN DALAM NEGARA

Assalamualaikum, Salam 1Malaysia Salam Sehati Sejiwa,
Disampaikan sebagai makluman dan tindakan segera dua perkara berikut:
1. Pengisian Annex SBT 2.0 dalam portal NKRA
Semua SKK rendah yang disenaraikan dalam Excel Status Pengisian Annex 8 April 2016 dimohon untuk membuat tindakan segera dan mengisi annex SBT 2.0 berpandukan kepada tatacara yang disampaikan dalam talian di portal NKRA. Annex ini mesti dilengkapkan sebelum 14 April 2016.  Mohon SKK muat turun dokumen di sini.
2. Pematuhan Prosedur Program Jaringan & Jalinan Melibatkan Peserta dari Luar Negara
Semua SKK diingatkan untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan bagi sebarang program dalam negara yang melibatkan peserta luar negara terutama bagi jaringan dan jalinan iaitu seperti program sister school, benchmarking dan sebagainya.  
Semua permohonan bagi kemasukan peserta daripada luar negara berkenaan mestilah dibuat secara rasmi dan dikemukakan ke Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa (BDHA) sekurang-kurangnya 60 hari se…

LAPORAN PROGRAM KEBITARAAN AKADEMIK DAN LAPORAN PROGRAM JARINGAN & JALINAN SKK BAGI SUKUAN PERTAMA (1) 2016

Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.
Mohon perhatian semua SKK, supaya dapat menghantar  Laporan Kebitaraan Akademik (AK) dan Laporan Jaringan & Jalinan (JJ) Sukuan PERTAMA( 1 ) tahun 2016 sebelum atau pada 10 APRIL 2016.

Bagi sekolah yang menganjurkan program peringkat ANTARABANGSA DAN KEBANGSAAN, wajib menghantar Laporan Keberkesanan Program Pengantarabangsaan dan Laporan Program Berimpak Tinggi dalam tempoh 2 minggu selepas program berlangsung .
Harap semua SKK yang terlibat membuat TINDAKAN SEGERA.

Kegagalan tuan untuk berbuat demikian, akan menyukarkan Bahagian menyelaras dan menganalisis setiap program berkaitan yang telah dijalankan oleh SKK.
Sekian, terima kasih.
"Salam Sehati Sejiwa"
Sila klik di bawah (jika perlu) :- FORMAT LAPORAN JARINGAN , JALINAN DAN PENGANTARABANGSAAN FORMAT LAPORAN KEBITARAAN AKADEMIK FORMAT LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM PENGANTARABANGSAAN FORMAT LAPORAN PROGRAM BERIMPAK TINGGI

MAKLUMAN PERTUKARAN PEGAWAI SEKTOR PENGURUSAN KEBITARAAN AKADEMIK

Salam 1Malaysia Salam Sehati Sejiwa,
Untuk makluman semua SKK, En Mohd Razi bin Mohamad Razali, pegawai di Unit Kebitaraan Akademik, Sektor Pengurusan Kebitaraan Akademik SKK kini sudah berkhidmat di tempat baharu sebagai Penolong Pengarah di Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK).

Sehubungan dengan itu, semua urusan kerja yang diuruskan oleh beliau terutama bahagian laporan aktiviti kebitaraan akdemik dan prestasi pencapaian akademik (peperiksaan) sekolah kini diuruskan oleh En Muhd Zukhairi bin Ahmad. SKK diingatkan untuk menghantar segala bentuk laporan dan permohonan yang berkaitan dengan kebitaraan akademik di alamat emel myklustersba@gmail.com manakala berkaitan dengan kebitaraan kokurikulum ke alamat emel sbkkluster@gmail.com
Kerjasama dan keprihatinan SKK berhubung perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian.