Catatan

Tunjukkan catatan dari Ogos, 2013

Pelawaan Pencalonan Di Anugerah UNESCO / Emir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah Prize “To promote Quality Education for Persons with Intellectual Disabilities 2013" dari Director General UNESCO

Sukacita dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Kebangsaan Unesco Malaysia (SKUM) telah menerima edaran makluman Pelawaan Pencalonan Di Anugerah UNESCO / Emir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah Prize “To promote Quality Education for Persons with Intellectuall Disabilities 2013" dari Director General UNESCO
Anugerah ini adalah dibiayai sepenuhnya oleh The state of Kuwait dengan kerjasama lbu pejabat UNESCO Paris. Tujuan utama penganugerahan adalah " ... to promote and to reward the activities of individuals, groups, organizations or centres with intellectual disabilities”.
Semua SKK adalah digalakkan untuk menyertainya, kesemua pencalonan berkaitan mestilah melalui dan disokong serta disahkan agensi induk di mana mereka bernaung.
Semua pencalonan - di dalam bentuk hard dan soft copy haruslah dihantar kepada SKUM bagi tujuan pengesahan sebelum dipanjangkan pula kepada UNESCO pada atau sebelum jam 12:30 tenqah hari, Jumaat. 13 September 2013. Pencalonan lewat diterima akan ditolak tanpa se…

HEBAHAN MESEJ INTEGRITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 3/2013

Imej
PEMATUHAN WAKTU BEKERJA PENJAWAT AWAM

INTER SCHOOL (PRIMARY SCHOOL) SUDOKU COMPETITION

MAKLUMAN PERTANDINGAN 
Selamat Sejahtera,
SJKT Ringlet dengan kerjasama Persatuan Sudoku Malaysia akan menganjurkan pertandingan sudoku mengikut ketetapan berikut :

PANDUAN MENYEDIAKAN BAHAN SEMINAR

PERSIDANGAN PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN TAHUN 2013

1.Kertas  seminar hendaklah mengandungi: 1.1Maksimum 4000 patah perkataan (tanpa abstrak dan rujukan). 1.2Font : Arial, saiz 12 1.3Spacing:1.5       
2.Kertas  seminar hendaklah merangkumi  perkara-perkara berikut:
2.1       Tajuk kertas yang dibentangkan;
2.2       Profil penulis (nama penuh, kelulusan, pengalaman berkhidmat, bidang pengkhususan, kertas kerja yang pernah dibentangkan sebelum ini & tempat dibentangkan (contohnya: Seminar …);
2.3       Abstrak (Maksimum 300 perkataan, dalam satu muka surat);
2.4Latar Belakang Teoretikal;
2.5Hipotesis dan Soalan Kajian bagi Satu Contoh Amalan Terbaik;
2.6Kaedah Kajian/Amalan;
2.7       Keputusan Penilaian Amalan Terbaik;
2.8       Perbincangan/Hujah (Kesimpulan - Implikasi Teoretikal/Praktikal);
2.9       Rujukan (APA Editorial Styles/ Bibliografi)
3.   PowerPoint untuk pembentangan: tidak melebihi 10 slide
4.   Tempoh pembentangan: tidak melebihi 20 minit
5.   Sesi so…

Selamat Hari Raya AidilFitri, Maaf Zahir dan Batin dari SBA, SKK, BPSBPSK

Imej
Salam hormat kepada semua SKK,

Kad digital dihulur pengganti diri kami Sektor Pengurusan Kebitaraan Akademik, SKK mohon maaf jika ada kiranya kami tersalah kata, tersinggung perasaan, tersalah tindakan kepada semua SKK yang dihormati.
SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI, MAAF ZAHIR & BATIN