Catatan

Program Post Motem (Audit AKademik) SKK Zon Selatan dan Zon Tengah Rendah

Mesyuarat Pengurusan Kebitaraan Akademik SKK Bil 1/2012 - Zon Selatan & Zon Tengah

Program Lawatan Pengerusi Panel Penasihat Sekolah Kluster Kecemerlangan Tahun 2012