Catatan

Tunjukkan catatan dari Oktober, 2011

Bilangan SKK sehingga 31 Oktober 2011

Bilangan SKK sehingga 31 Oktober 2011
a) SKK yang telah diiktiraf (termasuk yang telah diiktiraf sebagai SBT) - 198 buah sekolah
b) SKK yang telah diiktiraf sebagai SBT - 31 buah sekolah
c) Taburan SKK(tidak termasuk SBT):
              i) Sekolah Rendah - 54 buah sekolah
             ii) Sekolah Menengah - 113 buah sekolah
d) SKK yang diiktiraf (tidak termasuk SBT) - 167 buah sekolah
e) Pecahan Pengiktirafan Mengikut Fasa:
              i) Fasa 1 - diiktiraf pada 30 Mac 2007 - 30 buah sekolah
             ii) Fasa 2 - diiktiraf pada 1 April 2008 - 30 buah sekolah
            iii) Fasa 3 - diiktiraf pada 9 April 2009 - 60 buah sekolah
            iv) Fasa 4 - diiktiraf pada 22 April 2011 - 30 buah sekolah
            v) Fasa 5 - diiktiraf pada 27 September 2011 - 48 buah sekolah
f) SBP yang telah diiktiraf sebagai SKK - 36 buah sekolah
g) SKK SBP yang telah diiktiraf sebagai SBT - 16 buah sekolah
h) SBP yang masih kekal SKK hingga 31 Oktober 2011 - 22 buah sekolah
i) Senarai SBP yang …